Afbrænding af træpiller kan bade gavne dit og miljøets helbred

Der kan være mange gode grunde til at afbrænde træpiller. Her kan du læse om, hvad det egentlig er, og hvad der er så godt ved det i forhold til andre afbrændingsremedier.

Vedvarende

Træpiller har en bestemt fordel i forhold til fossile brændstoffer: De er fremstillet af vedvarende materialer som træspåner og savstøv. Østrig er blandt de mest skovbevoksede lande i Europa. Over 30 millioner fast kubikmeter træ vokser hvert år. Træbestandene i østrigske skove har været stigende i årevis trods intensiv brug til træ, papirfremstilling og som energikilde.

Bæredygtighed

Investering i et nyt varmesystem er dyrt og bør derfor være til en overkommelig pris i det lange løb. Svær prisstigning og uforudsigelige risici karakteriserer markedet for fossile brændstoffer. Til sammenligning er udbuddet af træ fra husholdningsskove langt mere sikkert og mindre voldsomt. Østrig producerer mere træpellets udelukkende som biprodukter fra træforarbejdning end forbruget i landet.

Omkostningseffektivt

De økonomiske fordele ved træpellets er henrivende: Sammenlignet med fossile olie eller naturgas, kan du spare omkring halvdelen af ​​dine udgifter på afbrændingsmateriale.

I det væsentlige er det denne kombination af lave brændstofomkostninger og effektive opvarmningsanordninger, der gør brugen af ​​træpellets så omkostningseffektiv.

Komfortabel afbrændingsform

Træpille centralvarmekedler er kendt for høj brugerkomfort, nem betjening og renlighed. Brændstoffet leveres af silotruck og transporteres automatisk fra oplagringen til kedlen. Tænding, styring, kedelrengøring og afmontering sker på fuldautomatisk vis. Hvad der stadig er fort, som brugeren skal gøre, er at tømme askekassen en eller to gange pr. varmesæson.

Træpilleovne har store komfortfordele i forhold til traditionelle brændeovne. En gang om ugen eller hver anden uge skal asken fjernes. Tekniske forbedringer, som f.eks. tænding, afbrydelse og overvågning af varmeanlægget via mobiltelefon, fuldender billedet af et meget brugervenligt varmesystem.

Miljøvenligt

Da træ absorberer den samme mængde CO2 fra atmosfæren, mens den vokser, som det udsendes under forbrændingen, bidrager træbrændstoffer ikke til koncentrationen af ​​kuldioxid i atmosfæren. Selv om man tager højde for anvendelsen af ​​fossile brændstoffer til produktion og transport af træpiller, er resultatet en CO2-reduktion på over 95% sammenlignet med brugen af ​​fyringsolie.

En afgørende fordel ved træpelletopvarmning er de ekstraordinært lave emissioner. Tørt brændstof, elektronisk regulering af forbrændingsluft og det varme forbrændingskammer sørger for optimal og ren forbrænding.

En træpille centralvarmekedel til et stort familiehus udsender således mindre end 1 kg aske om året i form af fine partikler – en ekstremt lille mængde, hvis man mener, at den samlede mængde fine støvemissioner i Østrig er ca. 50.000 tons pr. år.

Træpiller bliver meget og mere populære i dagligdagen hos familier. Har vi fået overbevist dig om at træpiller er noget af det bedste at brænde af, kan du finde dine træpiller ved at benytte dig at linket her.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)